HMS & KVALITET

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

«I et sikkert miljø, med høye kvalitetsstandarder, leverer vi effektive dykkeoperasjoner». Fagdykk AS skal være et selskap med høy standard og fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Hos oss kommer sikkerheten alltid først. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på våre tjenester, samtidig som vi har et sterkt fokus på å beskytte og sikre våre ansatte mot uønskede hendelser, unngå skader på maskiner og utstyr og minimere vår påvirkning på det ytre miljø. Dette gjør vi med fokus på våre kjerneverdier; SIKKERHET, KVALITET og EFFEKTIVITET. Fagdykk AS vil til enhver tid etterleve gjeldende lover, forskrifter, normer og retningslinjer samtidig som gyldige godkjenninger og sertifikater opprettholdes.   

 Ved hjelp av et effektivt HMS/KS-system skal Fagdykk AS levere produkter og tjenester som sikrer at kundens behov og forventninger blir ivaretatt best mulig.

Fagdykk AS arbeider etter en såkalt «null-visjon» for vårt kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forebygging gjennom bevisst og inngående dokumentasjon og et kontinuerlig ALARP-fokus. «Så lavt som praktisk mulig» er en systematisk og dokumentert risikoreduksjonsprosess for ytterligere forbedring av HMS. HMS/KS-systemet i Fagdykk AS er bygd opp for samsvar iht. Arbeidsmiljølovens (AML) §3-1 «krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid». Samtidig jobber vi aktivt etter DAT Forskrift om utførelse av arbeid (ref. Fjerde del: krav til annet risikoutsatt arbeid; kapittel 26. Dykkearbeid). Systemet er på overordnet nivå bygget opp i tråd med kravene for ISO-9001 sertifisering og samsvarsmålinger mot relevante lover, regler, forskrifter og industrielle sikkerhetsanbefalinger og retningslinjer.

 Firmaets tydelige fokus på HMS gjenspeiles i godt utstyr og en sterk sikkerhetskultur blant de ansatte på dykkestedene. Denne felles satsningen har spart selskapet og våre kunder for alvorlige uønskede hendelser og ulykker til nå. En statistikk vi er svært stolte av.