VÅRE TJENESTER

Bygg og anlegg

Vi driver med dykking innenfor bygg- og anleggsvirksomhet

Kabelsikring

Kabelsikring i strandsonen og grundtvannsområder

U

Skipsinspeksjoner og reparasjoner

på skip og andre flytende installasjoner

Salg

av verktøy til bruk under vann

Z

Skrogvask

av større skip

p

Rådgiving

Rådgiving i byggeprosjekter

Utleie

av bruksfartøyer